Kundesenter   |   Kontakt oss   |   Om oss

 

Support og retur

Retur til studrab
Dersom produktet du ønsker å returnere ikke finnes blant produsentene listet over, kontakt oss på telefon 53 69 78 00 for ytterligere informasjon

Garanti
Studrab garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra Studrabs distributører, dette er som regel minimum ett år, maksimum 5 år regnet fra leveringstidspunktet. gir produsentens garantier. Ved material- eller fabrikkfeilfeil, reparerer eller bytter vi varen.

Garantien gjelder ikke:

- Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.
- Kostnader for montering/demontering av feilaktig vare.
- Kostnader for reparasjon ved et annet verksted en det som er avtalt med.
- Reisekostnader.
- Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige varen.
- Rene slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette følger vi kjøpslovens regler.

Reklamasjon
Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002

 • Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

  Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å ta kontakt med oss på kontakt@studrab.no

  Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:
  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)
  • Kreve erstatning

   Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til studrab.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.

   Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.
    

 

 

 

Produkter: 0
Subtotal: 0,-
Vis handlekurven
Logg inn
  
 
Logg inn
Ny kunde? Klikk her!
Glemt passord?
2020 Milrab.no Kategorier   Produsenter